Zaječice - železnatý
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Bažinka
O kyselce :
V Zaječicích u Chomutova vznikly v 19.století lázně, které využívaly zdejší železitý pramen Karolína k ohřívaným koupelím a k léčbě revmatických chorob. Lázně zanikly ještě v průběhu 19.století, lázeňská budova pak byla stržena v roce 1980 při stavbě Zaječické retenční nádrže. Pramen ale zatopen nebyl a existuje dodnes. Vyvěrá v houští těsně u břehu jezera a prozradí se typickým rezavým zbarvením. Zajímavé je, že v jeho těsné blízkosti vyvěrá druhý pramen, který je ale sirný.
Odkazy :

Přidat >>