Železitý pramen (Louny)
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Slabá kyselka vyvěrá z kamenné kašně v altánku v areálu výstaviště, které se nachází v meandru řeky Ohře, na jejím pravém břehu. Rezavé povlaky v kašně prozrazují přítomnost železa.
Odkazy :

Přidat >>