Amálka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1736
Způsob jímání : Kameninová trubka
O kyselce :
Kyselka se nachází v v údolí Pramenského potoka pod obcí Prameny. Je zachycena v úzké kameninové skruži, ve které pravidelně probublává. Bublání je patrné i podél odtokové strouhy, hlavně pak v jezírku, které je nad kyselkou. Název kyselky je odvozen od mylného názvu štoly - Amálie, která se nachází o něco výše po proudu, na druhé straně potoka. Název této štoly je však dnes již zapomenut. Štola Amálie, se kterou byl zaměněn, se ve skutečnosti nachází na druhé straně obce Prameny. Nicméně název Amálka se k této poetické kyselce hezky hodí. Kompletní vyčištění pramene i odtokové strouhy bylo provedeno v roce 2011, kdy byl vývěr zcela zatopený. K jeho zatopení dochází občas i nadále, je nutné občas strouhu vyčistit.
Odkazy :

Přidat >>