Pramen Dorotka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Jiné
O kyselce :
Aby nám nechyběl Karlovarský pramen č.13, musíme zde uvést i Dorotku. Ve skustečnosti ale nejde o pramen, ale o výron suchého CO2, který je doprovázen malým množstvím minerální vody. Pramen je nepřístupný a nachází se v kamenném pavilonu nedaleko parkhotelu Richmond na ulici U Imperialu. Odtok malého množství minerální vody do řeky Teplé se nachází nedaleko mostu Karla IV. na ulici Slovenské.