Mostek
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1500
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v údolních náplavech potoka Plesná z podloží, které je budováno pliocenními sedimenty svrchního písčito-jílovitého souvrství. Do roku 1959 byla zachycena v dřevěném sudu, který pak byl nahražen betonovou skruží o průměru 1.2m a s hloubkou 1m. V letech 2012-2013 byla provedena úprava okolí pramene a jeho vyčištění. Od polní cesty byl ke kyselce vybudován povalový chodník. Podle komentáře na eStudánky, není voda po obnově pramene poživatelná. V létě 2016 pramen prakticky neteče.
Odkazy :

Přidat >>