Paličská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1670
Způsob jímání : Kopaná jímka
O kyselce :
Jde o zřídka využívaný pramen, který býval ještě v 70.letech zachycen v prkené jímce v údolí Jesenického potoka v blízkosti obce Palič. V současné době půjde pravděpodobně jen o rezavou bažinku.
Odkazy :

Přidat >>