Kokašice
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2400
Způsob jímání : Kameninová trubka
O kyselce :
Podle Kolářová-Myslil by měla kyselka vyvěrat v údolí bezejmenného přítoku Břetislavského potoka hned pod obcí Kokašice. Na starších mapách bývá v těchto místech zakreslen též symbol kyselky. Protože by měla být jímána v kameninové skruži, a má vysoký obsah CO2 i obsah železa, je možné, že se bude dát ještě nalézt, případně že je zde aspoň rezavá bažinka. Poblíž se dříve nacházelo ještě několik kopaných studánek, po kterých již nebude určitě ani stopa.
Odkazy :

Přidat >>