U Polního mlýna
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1900
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Poslední informace o kyselce jsem nalezl v publikaci z roku 1979 (Kolářová, Myslil), která navíc vychází z informací z roku 1956.
Odkazy :

Přidat >>