Děvín III
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1900
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka by měla vyvěrat v betonové skruži v údolí Lužního potoka. Poslední informace jsem o ní nalezl v publikaci z roku 1979 (Kolářová, Myslil).
Odkazy :

Přidat >>