Farská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2300
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Známá kyselka v centrální části Slavkovského lesa nedaleko přírodní rezervace Smraďoch je využívána od nepaměti. Roku 1896 byl nad ní postaven první altánek. Kyselka vyvěrá ve čtvercové zděné šachtě odkud vytéká do velké rezavé kaluže, ve které byly nalezeny endemické krásivky žijící jen v železnatých kyselkách Slavkovského lesa. V roce 2011 byl altán opraven a nedaleko postaven přístřešek s lavicí a stolem. Kyselka je dnes oblíbeným výletním místem a v zimě kolem ní vedou i upravované stopy.