Břetislav
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2000
Způsob jímání : Kameninová trubka
O kyselce :
Podle Kolářové a Myslila vyvěrá kdesi na pravém břehu potoka nad Břetislavý kyselka, která je zachycená v kameninové skruži. Jedinou současnou zmínku o kyselce se mi podařilo najít na stránkách obce Břetislav (část obce Konstantinovy lázně), kde se píše : "Asi 350 m nad mostem u potoka vyvěrá pramen podzemní kyselky, která proniká i potokem." Tak bude potřeba zapátrat, jestli tomu tak skutečně je. Složení vody je podle rozboru vzorku odebraného v roce 1959.
Odkazy :

Přidat >>