Železitý pramen
Typ : Železnatá
Způsob jímání : Výtoková trubka
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Železitý pramen je znám a využíván nejméně od 19. století, kdy bylo jeho okolí upraveno jako výletní cíl obyvatel Bochova i jeho návštěvníků. Byla upravena jednak cesta k prameni osázením stromořadí, tak i samotné jímání. Okolí pramene bylo osázeno okrasnými dřevinami a rostlinami (dodnes se zachoval převislý jasan - Fraxinus excelsior ´Pendula´). Téměř zapomenutý a velmi poničený Železitý pramen byl upraven a zpřístupněn za podpory Karlovarského kraje a Města Bochov v roce 2009 jako společný projekt Místní akční skupiny Kraj živých vod, z.s. a Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova. Na realizaci projektu se podílely i další neziskové organizace. Slavnostní zpřístupnění pramene se uskutečnilo v rámci IV. ročníku Dne živých vod 28. října 2009. Při návštěvě v létě 2017 se mi bohužel potvrdilo podezření, že tento pramen není kyselka, ale opravdu jen "železitý pramen". Voda navíc vypadá poněkud kalně, takže ani neláká k napití. Zatím ho tady ale nechávám, minerální jistě je, bublinkatý ale ne.
Odkazy :

Přidat >>