Vidovy
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Studánka sirné vody vyvěrá v kamenném přístřešku, který je zakryt dvěma velkými plochými kameny. Největší sirný vývěr je však asi 1m od studánky v odtokové stružce.
Odkazy :

Přidat >>