Sirkovica (Želechovice)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Pramen je zachycen v betonové skruži, ze které přetéká trubičkou. Na výtoku se objevují bílé povlaky sirných bakterií. Dříve býval pramen zakryt jednoduchou stanovou dřevěnou stříškou, nyní je nad ním bytelný dřevěný "domeček". Smaltovaná cedulka, která je na něm umístěna, udává, že pramen byl objeven v roce 1915 a že : "Postaví na nohy a aj život prodlúží". Pramen lze zařadit mezi minerální vody, a to pro zvýšený obsah rozpuštěného sirovodíku a celkovou mineralizaci, která je však jen mírně zvýšená. Pramen a jeho okolí je chráněné jako přírodní památka Želechovické paseky.