Smolina
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Sirná studánka je obložena kameny a je zastřešena dřevěnou stížkou. Vyvěrá v místě dřívější louky, která nyní zarůstá náletovými dřevinami.
Odkazy :

Přidat >>