Panošova studánka
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Studánka se sirnou vodou je 1m hluboká. Je zachycena v kamenné jímce s kamennou zaklenutou stříškou. K prameni se váže pověst, že Brumovská zámecká paní poslala svého panoše na Hostýnek pro léčivou vodu pro své nemocné tělo. Panoš cestou dostal žízeň, zastavil se proto v hostinci v Loučce, kde se opil a usnul. Když se ráno probudil a naříkal, že už na Hostýn nestihne dojít a špatně to s ním skončí, tak mu místní lidé poradili, ať nabere vodu z nedaleké studánky, která je také léčivá. Panoš tak učinil, a když se paní zanedlouho uzdravila, pověděl jí jak to s vodou skutečně bylo. Paní pak poslala panoše, aby léčivou studánku upravil a nadalé se o ní staral.
Odkazy :

Přidat >>