Sirný pramen (Pradliska)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
O sirovodíkovém prameni nacházíme první zmínku již k roku 1793 (František Josef Schwoy, Topographie vom Markgrafthum Mähren I), později jej pak zmiňují Heindrich (1835), Pluskal (1847) a Schubert (1915). Do nedávna byl pramen zachycen v betonových skružích a vytákal do příkopu u silnice. V roce 2013 bylo okolí pramene upraveno, výtok je obezděn kamenou zídkou a byla zde nainstalována lavička.