Sirkový pramen
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 4
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Sirný pramen je znám už od roku 1580. Z roku 1929 jsou zmínky o jeho užívání jako léčivé vody. Podle pamětníků pak lidé z Baťova vařívali v sirné vodě knedlíky na sváteční oběd. Po roce 1950 byl pramen sveden do remízku pod bývalý důl a po roce 2010 upraven na současný stav. Název pramene je novodobý - v letech 2014/2015 jej takto začal nazývat p.Blaha z Expedice Chřiby. Z literatury se dozvíme, že mineralizace pramene je pod 1g/l, koncetrace sirovodíku je promněnlivá do 10mg/l.
Odkazy :

Přidat >>