Smradlavka (Veletiny)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Dva prameny sirné vody v údolí Hraničního potoka. Pramen v pravém břehu je upraven kameny jako studánka, pramen na levé straně vytéká přímo z kamenného břehu potoka a ihned se mísí s potoční vodou.
Odkazy :

Přidat >>