Sirkovica (Strání)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kopaná jímka
O kyselce :
Kopaná studánka se sirnou vodou.