Březová (vrt)
Typ : Solná
Způsob jímání : Výtoková trubka
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Jedná se o hydrologický vrt z roku 1992 v údolí potoka Hrubár pod obcí Březová. Dříve z něho vytékala kyselka samovolně, v současné době je vrt osazen pumpou. Z vrtu je slyšet, jak kyselka intezivně bublá. Při napumpování pak kyselka na výtoku vydatně šumí. Kyselka je mírně vlažná a zakalená, což je způsobeno přítomností uhličitanu vápenatého a hořečnatého v pevné formě. Chuť je výrazně slaná a poměrně nepříjemná. Přesto je k pumpě vybudován přes bažinku povalový chodníček a okolí vypadá udržovaně, takže jí místní lidé aspoň občas využívají.
Odkazy :

Přidat >>