Březolupy
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Pramen sirné vody je zachycen v jednoduché kamenné jímce.