V Prdlavé louce
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Sirný pramen se nachází v Litenčické pahorkatině v blízkosti obce Morkovice-Slížany. V roce 2015 byl upraven a je zachycen ve zděné jímce odkud vytéká přepadovou trubkou do blízkého potoka. Zastřešen je jednoduchým altánkem, na kterém bývají zavěšené hrnky na pití. Dříve byl zachycen v betonové skruži bez odtoku v úrovni terénu a nevypadal příliš pitelně.
Odkazy :

Přidat >>