Čiperka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2300
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Výborná a hezky upravená kyselka v údolí Kosího potoka nad Michalovými horami, je od 9.10.1995 chráněná jako přírodní památka. Kyselka je opatřena malým dřevěným domečkem. Do roku 2013, než byla poškozena povodní, vytékala z dřevěného soudku. Po povodni byl soudek vyjmut a dočasně nahrazen novodurovou trubkou. Soudek stál tehdy poblíž pramene. Později byl pramen zachycen do nového vydlabaného kmene a soudek od pramene zmizel. Do kmene není vidět, protože kyselka je ve skutčnosti jímána hloběji v zemi zvonem a výtok z kmene je vlastně jen na efekt. Pokud chcete vidět kyselku bublat, pak stačí jít pár kroků po proudu potoka, kde se nachází jednak částečně kopaná a kameny obložená studánka a o pár kroků dál další bublající pramen zachycený v malém dřevěném soudku. Dnes se již ani nechce věřit, že na tomto klidném místě, byly počátkam 20.století vybudovány místním podnikatelem Oswaldem Hanikem oblíbené lázně, kam přicházelo mnoho návštěvníků. Pramen se v té době nazýval Hanika Quelle. Vše zaniklo po 2.světové válce. Dnešní, poněkud neobvyklý, název má (podle některých zdrojů) původ v tom, že po napití budete čiperně běhat na záchod. Tak můžete vyzkoušet, jestli je to pravda.