Pochlovická kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1200
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Jedná se o dva prameny bublinkaté vody v těsné blízkosti, které obsahují jen málo rozpuštěných minerálů, proto zde nenalezneme žádné rezavé bahýnko. Hlavní pramen vytéká vydatným proudem z trubky z kamenné mohyly s letopočtem 1956 a má osvěžující a štiplavou chuť. Vedlejší pramen vytéká slabým čůrkem o pár metrů vedle ze zapuštěné betonové skruže. Má větší obsah CO2 a vyniká u něj kyselá chuť - ostatně pH vody je 4.5.