Rybářská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2600
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v menším dutém kmeni v prameništi v údolí Kosího potoka pod Pístovem. Bublá jen ojediněle. Není pravidelně udržovaná a bývá zanesena bahnem a není tak příliš pitelná. Při čištění v roce 2001 byla, jako ochrana proti pasoucímu se dobytku, oplocena dřevěnou ohrádkou, která je zde dodnes. Poblíž (v okruhu 100m) by se měl nacházet ještě jeden vývěr kyselky, popis v Hamelice je ale poněkud zmatený (plánek neodpovídá popisu), není zřejmé, kterým směrem pátrat.