Záhorovická kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1300
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v hezky provedeném altánku v obci Záhorovice a patří k neznámějším a nejoblíbenějším kyselkám v regionu. Původní pramen, který vyvěral na západním okraji obce, je znám již od roku 1580, kdy jej zmiňuje učenec Tomáš Jordán z Klausenburku. V letech 1738-1868 fungovaly v jeho blízkosti dokonce malé uhličité lázně s panským lázeňským domem z roku 1767. Zánik lázní souvisí s vysycháním pramene, k němuž začalo docházet po prohloubení studny u domu čp.105. Již v roce 1820 byl ale při polních pracích nalezen na východní straně obce současný zdroj, kterému se říkalo Koráb, nebo Horní kyselka. Nejprve byla kyselka jímána do dutého kmene (kadůbku), v roce 1913 pak byla vykopána 6m hluboká studna o průměru 150cm, která je funkční dodnes. Později byl u studny vybudován zděný altán obložený travertinem, který byl zprvu zakryt rovnou střechou, která byla později nahrazena elegentní stanovou sřechou. V letech 1966-1967 došlo k renovaci jímání za použití zvonu z PVC a čerpacího potrubí. Od té doby se kyselka čerpá čerpadlem, k jehož ovládání je u výtoku umístěn knoflík. Okolí pramene je parkově upraveno.