Pístovské kyselky
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2200
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Jedná se o 2 kyselky zachycené v betonových skružích v údolíčku bezejmenného potoka mezi obcemi Pístov a Holubín. Informace o kyselce v těchto místech máme již z 19.století, kdy je zmiňována kyselka, které se říkalo Rychtářská. A jak je ve zdejší oblasti zvykem, byla zachycena v dutém kmeni. Po roce 1900 jsou v místě uváděny hned 3 kyselky, dvě na pozemcích Františka Egerra a jedna na pozemku starosty obce Heidla, podle kterého byla též nazývána Heidlovou. Je možné, že jeden z pramenů je totožný s blízkou Holubínskou kyselkou. Při melioračních pracích v polovině 20.století byly kyselky zachyceny do velkých betonových skruží, které jsou asi 2m od sebe a jsou zakryty betonovými poklopy. V těchto jímkách vyvěrají kyselky do dnes. Níže položená kyselka, jejíž skruže vystupují asi 40cm nad terén, je bezodtoká, poměrně zakalená a probublává jen vzácně. K ochutnání neláká. Výše položená kyselka, jejíž skruže vystupují asi 20cm nad terén, má odtok do blízkého potůčku, je poněkud méně zakalená a poměrně pravidelně probublává. Přesto ani tato kyselka k ochutnátní neláká. V širším okolí kyselek nalezneme krásně rezavé prameniště, které je přes léto neprostupně zarostlé rákosím.
Odkazy :

Přidat >>