Španie
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2000
Způsob jímání : Jiné
O kyselce :
Jeden ze 4 zachycených pramenů, který vyvěrá na zřídelním pásmu uhličitých minerálních vod v pásmu Výškovec - Nová Bošáca. Kyselka je zachycena ve studni, kterou tvoří kovové skruže pokryté železitými usazeninami. Občas je možné pozorovat úniky CO2. Kyselku je možné nabrat pomocí nádoby a železného rumpálku. Voda obsahuje poměrně hodně železitého kalu, který je nutné nechat v nádobě usadit.