Tučín
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 900
Způsob jímání : Jiné
O kyselce :
Jde o slabou kyselku, která volně pramení v opuštěném lomu u Tučína. Původně pramen vyvěral v travertinové kupě, která byla od 20.let 20.století těžena jako stavební kámen pro leštěné ozdobné obklady. Kupa je dnes již kompletně odtěžena. Voda má jen malý obsah CO2 a teplotu 21C, takže jí lze považovat za termální. Od roky 1940 je proto využívána i jako zdroj vody pro blízké koupaliště. Do něj je v současné době čerpána z 20m hluboké studny ze 70.let, která byla vybudována poblíž. Vývěr kyselky souvisí s přítomností křížících se zlomů, které zde ohraničují Hornomoravský úval a Moravskou bránu.
Odkazy :

Přidat >>