Rudická kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 500
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Pramen je zakryt dřevěnou budkou, ze které kyselka vytéká dlouhou hadicí s kohoutkem. Pro mírně ropnou příchuť je pramen místními lidmi často nazýván Petrolka. V roce 2013 došlo k úpravě pramene a jeho okolí (viz.odkaz). Druhý pramen, zachycený v betonové skruži s poklopem, se nachází v západní části obce u domu č.p. 147 a není příliš využíván.