Sirný pramen (Lipová)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kamenné obložení
O kyselce :
Kdysi šlo o nenápadný přírodní vývěr sirné vody v korytu potoka Lukšinka. Změna nastala v roce 2005, kdy byla obcí Lipová a správou CHKO Bílé Karpaty zřízena naučná stezka k sirným pramenům. Sirné prameny v okolí obce Lipová byly nově zachyceny a jsou od té doby průběžně udržovány. Nyní je tedy pramen zachycen v kamenné šachtici a je zakryt dřevěnou stříškou. Označován je jako sirný pramen č.2.
Odkazy :

Přidat >>