Kuželůj Vesník
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Pramen je dlouhodobě využíván. Naposledy byl upraven v roce 2005, kdy byla obcí Lipová a správou CHKO Bílé Karpaty zřízena naučná stezka k sirným pramenům. Sirné prameny v okolí obce Lipová byly nově zachyceny a jsou od té doby průběžně udržovány. Nyní je tedy pramen zachycen v kamenné šachtici a je zakryt dřevěnou stříškou. V jarních měsících probíhá u pramene každoroční akce Slavnostní otevírání studánek v Lipové.