Bič
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Sirný pramen vyvěrá v údolí Trávnického potoka nedaleko Vizovic z betonové skruže. Odbočka z cesty je k němu označena šipkou a zavěšeným hrnečkem.