Sirkovica (Zádveřice)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Jde o jeden ze čtyř vývěrů sirné vody v údolí Horského potoka nad Zádveřicemi. Pramen je zachycen ve skruži a je zastřešen malou červenou stříškou. Podle rozboru z roku 2013 není voda pitná.