Sirčena (Podhradí)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 4
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
V historickým pramenech nejsou o využití pramene žádné zprávy. Měl vždy jen lokální význam a to i z důvodu blízkosti Lázní Luhačovice, kde je jak sirný pramen, tak mnohem chutnější uhličité kyselky. Sirčena je typický sirný pramen oblasti Moravských Karpat se silným zápachem po sirovodíku a s povlaky bílých bakterií na výtoku. Na rozdíl od jiných podobných pramenů je ale Sirčena velmi vydatná. Vývěr je zachycen v jímce z betonových skruží, které brání průsaku povrchových vod. Voda vytéká z kovové trubky do výtoku zakrytého kovovým roštem. Okolí pramene je hezky upravené a je častým cílem vycházek místnich obyvatel.