Nezdenická kyselka
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 3
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Pramen sirné kyselky nalezneme v obci Nezdenice, kde vyvěrá v podzemí kamenného altánku v podobě rotundy. Sestupuje se k němu po točitém schodišti. Pramen původně vyvěral v blízkém kamenolomu, odkud byl sveden do studny mimo areál. V rotundě je pouze přepad vody ze studny. Ve špatně odvětraném podzemí si pak maximálně užijete zápach sirovodíku. Pramen je neobvyklý svým složením, protože kromě toho, že jde o sirnou vodu s typickým zápachem po sirovodíku a s povlaky sirných bakterií na výtoku, tak voda dále obsahuje CO2 (i když ne v příliš velkém množství - 320mg/l) a taktéž fosilní mořskou vodu s vysokým obsahem chloridů, které dodávají vodě slanou příchuť. Jde tedy vlastně o sirnosolnou kyselku. Výskyt CO2 je podmíněn (stejně jako u kyselek v blízkém okolí) nezdenickým zlomem, podél kterého vystupuje z větších hloubek, stejně tak jako metan, který umožňuje život desulfurikačním bakteriím, které produkují sirovodík. Nejstarší písemné zmínky o kyselce pocházejí již z roku 1585. Používala se ke koupelím a později zde stávaly i menší lázně. Zanikly koncem 19.století, důvodem mohl být (jak je uváděno)pokles vydatnosti pramene.