Kladňačka
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Zděná šachta
O kyselce :
Jde o drobný vývěr sirné vody v lesích nad obcí Karolinka. Studánka je vyzděná kameny a opatřená dřevěnou stříškou. Starají se o ní Lesy ČR s.p. Lesní správa Vsetín. Ve vývěru je možné pozorovat vzácné fialové bakterie rodu Chromatum.
Odkazy :

Přidat >>