Kyselka Horka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2300
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka pramení v údolí Jilmového potoka pod obcí Martinov. Její dřívější název byl "U horního mlýna (Rainmuhle)", proto asi dnes zkáceně Horka. Kyselka je prvně zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje též Josef Balbín. Dutý kmen, ve kterém je dnes zachycena, byl donedávna zapuštěn do betonových skruží, překryt deklem a opatřen pumpou. Nyní kyselka opět volně vyvěrá v dutině kmenu a můžeme se tak kochat unikajícími bublinkami. Zastřešena je dřevěným altánkem a odtéká strouhou do blízkého potoka. K nabírání je zde nálevka na dlouhé násadě. Kyselku udržují místní chalupáři, takže je bez problémů pitelná, i když na hladině je občas trochu zašpiněná. Při větší vodě bývá občas zaplavována o čemž svědčí fotky pořízené v roce 2013.