Posečský trojpramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1657
Způsob jímání : Dřevěný soudek
O kyselce :
Kyselka se nachází v nivě Otročínského potoka mezi obcemi Poseč a Prachomety. Dříve se někdy nazývala Beránčí kyselka. A jak i název napovídá, jedná se hned o 3 prameny, které vyvěrají v těsné blízkosti. Kyselka je prvně zmíněna (jako jeden z pěti pramenů v okolí Otročína) již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje též Josef Balbín. Ještě po 2.světové válce byla hlavně v letních měsících využívána místními obyvateli při polních pracích. Bývala prý dokonce chutnější než Horní Otročínská kyselka. Během meliorací v 70.letech 20.století byly prameny zachyceny do betonových skruží a kyselka přestala být pitelná. Ke zdařilé obnově kyselky došlo v roce 2011. Prameny jsou nyní zachyceny ve 3 dřevěných segmentových skružích a jsou zastřešeny jedním dřevěným altánkem. Všechny 3 jsou pitelné.
Odkazy :

Přidat >>