Ottovka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2340
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Jeden z Luhačovických pramenů. Vyvěrá na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí svahu Malé Kamenné o 10 m výše než ostatní prameny. Jen nejlidovějším luhačovickým pramenem. Původně vytékala volně. Teprve v roce 1905 byla zachycena v kamenném sklepení. V roce 1929 byl nedaleko jejího skutečného vývěru postaven kruhový pavilon, který navrhl architekt Skřivánek. Ottovka má zvýšený obsah jodu, železa, kyseliny borité a některých stopových prvků. Používá se k pitné léčbě a její vydatnost činí pouze 3 l/min. V současné době je mimo provoz z důvodu kontaminace pramene povrchovou vodou.