Záprtkovica
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 4
Způsob jímání : Kopaná jímka
O kyselce :
Pramen sirné vody je dnes téměř zapomenutý a vyvěrá v louce s roztroušenými stromy a pásy křovin asi 300 metrů východně od osady Petruchovy mlýny na úbočí kopce Hradisko. V sedmdesátých letech 20.století voda obsahovala 3,6 miligramu sirovodíku v jednom litru a měla vysokou mineralizaci, 640 miligramů na litr. Nalézá se v ní též vápník a mangan. Vývěr má podobu malé kopané studánky, která je částečně obložená kameny. Z pod jednoho kamene vyskočí čás od času pár bublinek H2S. O přítomnosti síry svědčí též výrazný zápach po zkažených vejcích i hojné povlaky bílých sirných baktérií u vývěru. Potůček, který ze studánky vytéká do pásu křovin, se po několika desítkách metrů zcela ztrácí v loukách.
Odkazy :

Přidat >>