Sirný pramen (Veřovice)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Pramen je zachycen na soukromém pozemku v obci a trubkou je vyveden do kamenného korýtka. Podle místních je jeho pití na vlastní nebezpečí.
Odkazy :

Přidat >>