Čtenice
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 5
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Jedná se o sirný pramen, kterému se někdy říká též Bílá studánka a to podle výrazných bílých povlaků sirných bakterií v prameništi. Velmi intenzivní je též nepříjemný zápach sirovodíku. Název Čtenice pak vznikl na základě pověsti, že se u pramene scházeli v pobělohorské době evangelíci ke čtení Písma svatého. Pramen vytéká z plastové trubky, která je vsazená do kamenné mohylky. Vydatnost pramene je však malá, v susších obdobích pak i zcela vysychá.