Zrzávka
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 5
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Jedná se o 2 prameny, které vyvěrají blízko sebe (asi 4m), přesto mají jiné chemické složení a i jinak chutnají. Horní studánka, zvaná Kyselka nebo Zrzávka, vykazuje zvýšený obsah (do 1000mg/l) síranu železnatého, který se na odtoku projevuje lehkým zrzavým zabarvením ponořených kamenů. Rezavé blátíčko (typické pro kyselky v západních Čechách) tady ale nenajdeme. Dolní studánka, zvaná Smradlavka nebo Domorac, naopak obsahuje sirovodík, který se projevuje typickou příchutí i přítomností bílých sirných bakteríí v místě výtoku. Jeho koncentrace je však celkem nízká. Oba prameny jsou opatřeny dřevěnou stříškou a voda z nich vytéká z železných trubek do dřevem obložených odtokových žlábků. Prameny jsou chráněny jako přírodní památka Prameny Zrzávky.