Sirkovica
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Silný sirný pramen vyvěrá v lese nad obcí Břestek pod Břesteckou skálou. Je zachycena v jímce z betonových skruží, která výrazně vystupuje nad terén.