Smraďavka (Leopoldov)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Jde o sirný pramen s poměrně malým množstvím H2S v Lázních Leopoldov na východním úpatí Chřibů. Existenci pramene uvádí učenec Tomáš Jordán z Klausenburku již k roku 1580. U pramene byl zbudovány lázně, které jsou zaměřeny na léčbu pohybového ústrojí a fungují s menšími přestávkami až do dnes. Nejstarší budovou lázní je lovecký zámeček z let 1670-1680 a především kaple sv.Kříže, ve které se nachází 2m hluboká studna se sirnou vodou. Ze studně je voda vyvedena dvěma kovovými rourami do stupně před kaplí, odkud pak odtéká do blízkého rybníčka. V okolí kaple se nacházejí další, později vybudované, studny.