Janáčkova kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka je jímána ve zděné jímce, odkud je vyvedena dlouhou rourou do údolíčka pod jímkou. Studánku proslavil opakovanými návštěvami při pobytu v Luhačovicích Leoš Janáček, podle kterého je pramen pojmenován. Kyselka se používala pro svou lahodnou příchuď k zapíjení slivovice. V 2.polovině 19.století se plnila do lahví a byla expedována pod názevem Blumenbašská kyselka.