Smradlavka
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 4
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Protože Smradlavka pramení na odlehlém místě, byla vždy využívána jen kolemjdoucími a o její historii nic nevíme. Složením jde o typickou sirnou vodu flyšového pásma Západních Karpat. Na rozdíl od jiných podobných pramenů je ale Smradlavka velmi vydatná. Pramen je krytý nízkým roubeným domečkem, voda je z něj vyvedena dřevěným korýtkem. K prameni vede dřevěná lávka a v jeho blízkosti je přístřešek s lavičkami. Kromě charakteristického zápachu jsou nápadné bílé povlaky sirných bakterií, a to jak ve vlastním prameni, tak v místě výtoku. V prameni pak můžeme pozorovat poměrně vzácně se vyskytující klky bakteriálních kolonií rodu Chromatum. Patrné jsou též bubliny, které tvoří unikající H2S.