Smraďavka (Čeložnice)
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 5
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Sirný pramen nalezneme severně od obce Čeložnice v údolí Čeložnického potoka. Studánka je v okolí známá a je využívána místními obyvateli. Má poměrně vysoký obsah sirovodíku. Voda vytéká z trubky, která je zabudovaná v kamenné zídce. Na odtoku uvidíme silné povlaky bílých sirných bakterií.